tingimused

Tingimused trükiste ja järeltöötluse tellimiseks

Viide käesolevale lehele ja tingimuste tekst on toodud ka kirjalikul tellimisvormil. Waltmann Print OÜ-st (edaspidi Teostaja) trükiste ja järeltöötluse tellimuse allkirjastamisega aktsepteerid tellimislehel ja siin leheküljel alltoodud tingimusi. Tingimuste muutumisel jäävad konkreetse töö puhul kehtima tellimuse vormistamise hetkel kehtivad tingimused.
 • Tellija kinnitab tellimuse kirjalikul vormil oma allkirjaga.
 • Tellija esitab töö tellimisel Teostajale näidis- või proovitrüki, mis on töö kvaliteedinõuete võrdlevaks aluseks
  • Juhul, kui tellijal proovitrükki esitada ei ole, võib selle trükkida Teostaja, kui Tellija nii soovib. Proovitrüki hind lisandub töö hinnale.
  • Tellija kinnitab Teostaja proovitrüki sobivust enda allkirjaga.
  • Juhul, kui Teostaja tootmisvõimalustega Tellija esitatud proovitrükile vastavat toodet luua pole võimalik, siis valmistab Teostaja proovitrüki enda kuludega ja esitab selle Teostajale aktsepteerimiseks või tutvustab tootmisvõimalusi sarnase töö näidisega.
  • Juhul, kui Tellija võtab töö vastu ilma proovitrükki esitamata, loeb Teostaja tellimuse täidetuks ja Tellijal ei ole õigust kvaliteedialastele pretensioonidele ega arve tasumisest keeldumiseks.
 • Järeltöödeldud tööde (lamineerimise, kristallkleebise jms) puhul tuleb arvestada järeltöötlusest tingitud muutustega trükise visuaalis. Järeltöödeldud töö ei vasta kunagi 100% trükisele või proovitrükile.
 • Teostajal on õigus tellimuse täitmisest keelduda, kui Tellija soovitud kvaliteeti ei ole võimalik olemasolevate tootmisvõimalustega tagada.
 • Juhul, kui Tellija ei ole objektiivsetel põhjustel rahul valmis töö kvaliteediga, võib Teostaja omalt poolt heas usus pakkuda töö uuesti teostamist. Samas ei vabasta see Tellijat töö eest tasumise kohustusest. Tellija subjektiivsetel põhjustel uuesti teostatud töö kuulub, lisaks esialgse töö kuludele, eraldi tasumisele.

Waltmann Print

Waltmann Print on loodud EV taasiseseisvumise päevil oma ala professionaalide poolt eesmärgiga pakkuda kvaliteetset trükiteenust.

Kontakt

Ristiku 72 / Taime 20, 10317 Tallinn
waltmann@waltmann.ee
+372 646 6684
Waltmann Print OÜ
Reg nr : 10558789
KMKR: EE100539604

Asukoht

© 2019 KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD | VEEBIMEISTER